״פולין רוקדת״
פסטיבל של ריקודי עם ישראליים בפולין!!

עם מרקידים מישראל:
אורן אשכנזי, מיכאל ברזלי!

24-27 ביוני 2021

24-25 ביוני – סדנאות והרקדות במלון ״Tatar״ ברבה מזוביצקה
27 ביוני – המשך הפסטיבל אונליין