– פסטיבל פוין רוקדת –

״פולין רוקדת״
פסטיבל של ריקודי עם ישראליים בפולין!!

עם מרקידים:
תמיר דוד, מרים הקנברג ונטליה הקנברג!

7-9 ביוני 2023

7-9 ביוני – סדנאות והרקדות במלון ״Tatar״ ברבה מזוביצקה