מארגנים

אגודת – ספורט-פלוסlogo_SportPlus

אגודת ספורט פלוס עובדת על בסיס נוסחה שמחברת ספורט אטרקטיבי ותכנית אמנותית, לימוד על ידי התנסות ותכניות חינוכיות אינטראקטיביות. אחת המטרות החשובות של ספורט פלוס היא יישום של חינוך ושילוב בין-תרבותי. האגודה מארגנת פרויקטים שעוזרים לפרק סטראוטיפים ומייסדת חברויות בין נציגים של תרבויות שונות ולאומים שונים.


קרן “גשר חי”logo_Żywy Most
קרן “גשר חי” היא ארגון שאינו ממשלתי שהוקם בכדי ליזום, להוביל ולתמוך בפרוייקטים בתחום החינוך הבין-תרבותי. המטרה המרכזית שלנו היא לעודד דיאלוג כדרך לבנות הבנה הדדית ושיתוף פעולה אפקטיבי בין אנשים ממגוון רקעים חברתיים, אתניים, דתיים ותרבותיים. דבר זה מתבצע דרך פעולות המתמקדות ביצירת פתיחות וכבוד לתרבויות אחרות, ניפוץ סטראוטיפים ודעות קדומות ותמיכה ביכולות מנהיגות, יכולות בינאישיות ויכולות חברתיות בקרב צעירים דרך צבירת ידע חדש וניסיון ודרך פרוייקטים מקומיים, ארציים ובינלאומיים. עד כה התמקדנו בעיקר בנושא היחסים הפולנים-ישראליים והפולנים-יהודיים.