הרשמה

להרשמה לפסטיבל, אנא מלא את טופס ההרשמה למטה או תרשם דרך לינק הזה.

הערה:
מספר המשתתפים מוגבל. הבקשות יטופלו לפי סדר קבלתם. הבקשות מעובדות לפי הסדר שבהן מתקבלות. ההרשמה תהיה תקפה רק לאחר הסדר התשלום.